Oferta

Rodzaj i zakres oferowanych usług:

PROJEKTOWANIE

 • dokumentacja do uzyskania pozwolenia na budowę
 • projekty indywidualne pełno-branżowe
 • projekty gotowe (największy wybór w regionie)
 • kosztorysy budowlane
 • nadzory budowlane
 • projekty specjalistyczne (wodociągi, kanalizacja, gaz, energetyka, telekomunikacja itp.)

 

WYCENY NIERUCHOMOŚCI I GRUNTÓW do celów:

 • kupna – sprzedaży
 • wywłaszczeń
 • przekształceń własnościowych

 

Inne ważne informacje

OFERUJEMY

 • kompleksowe doradztwo związane z wyborem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • na zlecenie inwestora, załatwianie w jego imieniu formalności związanych z uzyskaniem niezbędnych do projektowania i budowy warunków technicznych
 • wypożyczanie katalogów projektów

 

BIURO CZYNNE – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30

(w szczególnych przypadkach dostosowujemy się do potrzeb inwestora)